top of page
LOGO.jpg

Sodasan okoljska politika

Okoljska politika v holističnem smislu zahteva kritično opazovanje in odgovorno ukrepanje. To zadeva tako procese v podjetju, kakor tudi procese pri proizvodnji izdelkov. Popolna transparentnost pri delovanju podjetja in izdelavi posameznih izdelkov sta osnova SODASAN korporativne filozofije. V podjetju skrbijo za nenehno izboljševanje varstva okolja. Usklajenost z vsemi okoljskimi predpisi je za SODASAN samoumevna. Zavezanost za varovanje okolja in preprečevanje onesnaževanja okolja sta osnovni misli pri vseh ukrepih.

Zaposleni v SODASAN-u so seznanjeni s sistemom ravnanja z okoljem, v katerem so navedeni vsi okoljski cilji podjetja ter dokumentirano njihovo izvajanje.

Načela SODASAN-ove okoljske politike je aktivna ohranitev narave, kot je ekonomična izraba virov in dajanje prednosti ekološkim surovinam iz ekološke pridelave.

V sodelovanju s PRIMA-KLIMA e.V. financirajo pogozdovanje za njihove celotne energetske potrebe in s tem povezano emisijo CO2. Izkazalo se je, da je SODASAN delovanje CO2 nevtralno.

Celotna energetska oskrba podjetja bazira na fosilnih goriv. Oskrbo z električno energijo zagotavlja družba GREENPEACE-ENERGY, ki jo pridobiva iz obnovljivih virov energije. Delež uporabljene jedrske energije je 0%.

V začetku leta 2016 so zgradili blok elektrarne za soproizvodnjo toplote in električne energije (SPTE). Od 1. januarja 2016 pridobivajo energijo preko inovativnega vetrnega plina, pri Greenpeace Energy. SPTE je del energetskega koncepta SODASAN-a in predstavlja nadaljnji korak k večji ekologiji in učinkovitosti. SPTE pretvarja vetrni plin v električno in toplotno energijo. Na ta način pokrivajo energetske potrebe podjetja, prav tako pa pridobljeno energijo uporabijo za proizvodnji organskih mil v postopku umirjanja pri nizkih temperaturah. Tako moč SPTE učinkovito uporabljajo skozi vse leto.

Kot proizvajalec so se pri razvoju in proizvodnji izdelkov obvezali za izvajanje »pralno čistilnega programa«, ki zagotavlja uporabo takšnih surovin, ki se po uporabi naravno razgradijo in nimajo negativnega vpliva na okolje in ljudi.

Pri SODASAN-u ne uporabljajo detergentov petrokemičnega izvora ali snovi, ki se proizvajajo s pomočjo genskega inženiringa. Kadar je mogoče, uporabljajo milo kot najbolj naravno sredstvo za pranje, ki se preprosto in popolnoma varno naravno razgradi. Izdelki iz tekočega mila so izdelani v posebnem nizko temperaturnem procesu po kriteriju nežne kemije. Ta proizvodni proces je brez odpadkov.

Pri SODASAN-u  so zavezani k nenehnemu revidiranju okoljskih in energetskih konceptov ter standardov za izboljšanje okoljske učinkovitosti. To je pomemben del njihovega sistema ravnanja z okoljem.

umwelt 1.jpg
umwelt 2.jpg
umwelt 3.jpg
umwelt 4.jpg
bottom of page