top of page

Pravilnik o zasebnosti in varovanju osebnih podatkov

Zahvaljujemo se vam za zanimanje za naše podjetje. Pri nas varovanje osebnih podatkov jemljemo resno.

Našo spletno stran lahko uporabite brez kakršnih koli osebnih podatkov. Če katera oseba želi uporabiti storitve našega podjetja prek naše spletne strani, je morda potrebna obdelava osebnih podatkov. Če je potrebna obdelava osebnih podatkov in za to obdelavo ni pravne podlage, bomo vedno pridobili soglasje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Obdelava osebnih podatkov (na primer ime, naslov, elektronski naslov ali telefonsko številko osebe…) vedno poteka v skladu z uredbo o varstvu podatkov (GDRP) in v skladu s predpisi o varstvu podatkov za našo državo.

Z naslednjim pravilnikom o zasebnosti bi želeli obveščati o naravi, obsegu in namenu zbranih, uporabljenih in obdelanih osebnih podatkov. Prav tako pa posameznike, na katere se podatki nanašajo, seznaniti z njihovimi pravicami v skladu s tem pravilnikom o zasebnosti.

Kot upravljavec smo izvedli številne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotovitev najbolj popolne zaščite osebnih podatkov, obdelanih preko naše spletne strani. Vendar pa lahko prenos podatkov prek interneta na splošno vsebuje varnostne luknje. Tako ni mogoče zagotoviti 100%  zaščite. Zato seveda lahko vsaka prizadeta oseba pošlje osebne podatke tudi, na primer, po telefonu.

1. Opredelitve

Ta pravilnik o zasebnosti temelji na opredelitvah, ki jih uporablja Evropski regulativni organ pri sprejemanju GDRP (člen 4 GDRP). Pravilnik bi moral biti preprost za branje in razumevanje za vsakogar. Da bi to zagotovili, bi najprej želeli pojasniti uporabljeno terminologijo. Pravilnik o zasebnosti med drugim uporablja sledeče termine:

• "osebni podatki" pomenijo vse informacije v zvezi z določeno ali določljivo fizične osebe ("posameznika na katerega se podatki nanašajo"); kot določljiva fizična oseba je tista, ki jo je mogoče neposredno ali posredno identificirati z dodelitvijo identifikacijskih oznak, kot so ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator ali eden ali več posebnih značilnosti, ki odražajo fizične , fiziološke, genetske, duševne, ekonomske, kulturne ali družbene identitete te fizične osebe;

• "posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki" pomeni vsako identificirano ali določljivo fizično osebo, katere osebne podatke obdeluje upravljavec.

•"obdelava" vsak izvršen niz operacij (avtomatiziranih ali ne) z osebnimi podatki, kot so zbiranje, beleženje, urejanje, naročanje, shranjevanje, prilagajanje ali predelava, iskanje, posvetovanje, uporaba, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, izbris ali uničenje;

• "omejitev obdelave" označevanje shranjenih osebnih podatkov zaradi omejevanja njihove obdelave v prihodnosti;

• "profiliranje" vse vrste avtomatiziranih obdelav osebnih podatkov, z namenom, da se ti osebni podatki uporabljajo za oceno nekaterih osebnih vidikov vezanih na fizično osebo, zlasti vidikov, povezanih z delovno uspešnost, gospodarskimi razmerami, zdravjem, analiziranjem osebnih interesov, zanesljivostjo, zmogljivostjo, lokacijo ali premestitvami te fizične osebe;

• "odgovorna oseba« pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drug organ, ki sam, ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov; nameni in sredstva obdelave so določeni z zakonodajo EU ali zakonodajo držav članic

• "prejemnik" pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drug subjekt, kateremu so razkriti osebni podatki, ne glede na to, ali gre tretjo osebo ali ne. Organi, ki lahko prejemajo osebne podatke v okviru posamezne poizvedbe, morajo biti v opredeljeni skladu z zakonodajo EU ali zakonodajo držav članic in ne štejejo kot prejemniki.

• prostovoljno "soglasje" prizadete osebe za uporabo osebnih podatkov za vsak primer posebej, z nedvoumno potrditvijo v obliki izjave ali v obliki drugega prepoznavnega pritrdilnega akta, da se strinja z uporabo osebnih podatkov.

 

2. Ime in kontaktni podatki upravljavca

Ta pravilnik o zasebnosti se uporablja za obdelavo podatkov:

Odgovorni: Sašo Miljuš Nutus trgovina d.o.o., www.nutus.si/trgovina., telefon: +386 (0)2 429 6009Fax: ++386 (0)2 429 6010

 

3. Zbiranje in shranjevanje osebnih podatkov ter narava in namen njihove uporabe

a) ob obisku spletne strani

V bistvu lahko uporabite našo spletno stran, ne da bi odkrili svojo identiteto. Ko obiščete našo spletno stran, brskalnik uporabljen v vaši napravi, samodejno pošlje informacije strežniku našega spletnega mesta. Ti podatki so začasno shranjeni v tako imenovani dnevni datoteki. Naslednje informacije bodo zbrane brez vašega posredovanja in shranjene do samodejnega brisanja:

• naslov IP računalnika, ki ga je zahteval,

• datum in čas dostopa,

• ime in URL pridobljene datoteke,

• Spletna stran, iz katere je dostopen (URL),

• uporabljeni brskalnik in, če je primerno, operacijski sistem vašega računalnika, pa tudi ime vašega ponudnika dostopa.

Navedene podatke obdelujemo za naslednje namene:

• zagotavljanje nemotenega povezovanja spletne strani,

• zagotavljanje udobne uporabe naše spletne strani,

• Ocenjevanje varnosti in stabilnosti sistema

• za nadaljnje upravne namene.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov je člen 6, odstavek 1, točka 1, GDRP. Naš zakoniti interes izhaja iz zgoraj navedenih podatkov za zbiranje podatkov. V nobenem primeru ne uporabljamo zbranih podatkov z namenom izvajanja sklepov in trditev o vaši osebnosti.

b) ob uporabi našega kontaktnega obrazca

Za vse vrste vprašanj vam nudimo možnost, da nas kontaktirate preko obrazca, ki je na naši spletni strani. Potrebno je zagotoviti veljaven e-poštni naslov, da bomo vedeli, od koga je prišla zahteva in odgovorili nanj. Obdelava podatkov za namene stika z nami je v skladu s prvim odstavkom člena 6 (1). GDPR, ki temelji na vaši prostovoljni privolitvi. Osebni podatki, ki smo jih zbrali za uporabo obrazca za stike, bodo samodejno izbrisani po zaključku zahteve, ki ste jo podali.

 

c) Za naročila preko naše spletne strani

Naročila lahko gostje oddate prek naše spletne strani, ne da bi se registrirali ali registrirali v naši trgovini kot stranka za prihodnja naročila.

Vaši osebni podatki bodo vneseni v vhodno masko in bodo shranjeni na Wix.com platformi. Naše podjetje gostuje na Wix.com platformi. Wix.com nam nudi online platformo, ki nam omogoča prodajo naših izdelkov. Vaši podatki so shranjeni preko Wix.com shranjevalnika podatkov in njihovih baz podatkov. Vaši podatki so tam shranjeni na varen način za varnostnimi zidovi.

Če oddate naročilo preko naše spletne strani, bomo v primeru naročila gosta zbrali naslednje podatke:

• ime, priimek,

• veljaven e-poštni naslov,

• Naslov,

• telefonska številka (stacionarna in / ali mobilna)

Zbiranje teh podatkov poteka zaradi:

• identifikacije vas kot naše stranke;

• obdelave in izpolnitve vašega naročila;

• korespondence z vami;

• izdajanja računov;

• poravnave morebitne terjatve za odškodnino in utemeljitev vseh terjatev do vas;

• zagotavljanja tehničnega upravljanje naše spletne strani;

• upravljanje naših podatkov o strankah.

V okviru postopka naročanja bomo pridobili vaše soglasje za obdelavo teh informacij.

Obdelava podatkov temelji na vašem naročilu in je v skladu s prvim odstavkom člena 6 (1). b GDPR za navedene namene, za pravilno obdelavo vašega naročila in za vzajemno izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz kupoprodajne pogodbe.

Osebni podatki, ki smo jih zbrali za obdelavo vašega naročila, bodo shranjeni do izteka obvezne hrambe, nato pa jih bomo izbrisali, razen če smo v skladu s stavkom 1 člena 1 (1) GDPR dolžni hraniti za daljša obdobja zaradi davčnih in komercialnih zahtev.

 

4. Razkritje podatkov

Prenos vaših osebnih podatkov od nas na tretje osebe bo namenjen izključno servisnim partnerjem, ki sodelujejo pri izvedbi naročila, na primer logistično podjetje, ki izvaja dostavo in institucijo pristojno za plačilne zadeve. Vendar pa je v primeru razkritja osebnih podatkov tretjim osebam obseg posredovanih podatkov omejen na najmanjši obseg.

Prenos vaših osebnih podatkov tretjim osebam za namene, ki niso navedeni zgoraj, ne poteka.

Vaše osebne podatke bomo posredovali le tretjim osebam, če:

• ste vi v skladu z odstavkom 1 člena 1 (1) GDPR v to izrecno privolil

• se razkritje v skladu s prvim stavkom prvega odstavka 6. člena GDPR mora uveljavljati in ni razloga za domnevo, da imate prevladujoči legitimni interes, da ne razkrivate svojih podatkov

• če je razkritje v skladu s prvim odstavkom 1. odstavka 6. člena GDPR je tudi zakonska obveznost

• je to pravno dopustno in v skladu z odstavkom 1 člena 6 (1) GDPR in potrebno za poravnavo pogodbenih razmerij z vami.

Kot del postopka naročanja bomo pridobili vaše soglasje, da vaše podatke delimo s tretjimi osebami.

 

5. Uporaba piškotkov

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. To so majhne datoteke, ki jih vaš spletni brskalnik samodejno ustvari in shranjuje v napravi (prenosni računalnik, tablični računalnik, pametni telefon itd.), Ko obiščete našo spletno stran. Piškotki ne škodijo vaši napravi, ne vsebujejo virusov, trojancev ali druge zlonamerne programske opreme.

V piškotku se shranijo informacije, od katerih vsak izhaja v povezavi s specifičnim uporabljenim terminalom. Vendar pa to ne pomeni, da se takoj zavedamo svoje identitete.

Po eni strani uporaba piškotkov služi, da je uporaba naše ponudbe bolj prijetna za vas. Tako na primer uporabljamo tako imenovane piškotke v seji, da ugotovimo, da ste že obiskali posamezne strani na naši spletni strani. Te se samodejno izbrišejo po zapuščanju naše strani.

Poleg tega za izboljšanje uporabnosti uporabljamo tudi začasne piškotke, ki so v napravi shranjeni v določenem časovnem obdobju. Če ponovno obiščete našo spletno stran, da izkoristite naše storitve, samodejno prepozna, da ste že bili z nami in katere vnose in nastavitve ste naredili, da jih ne boste morali ponovno vnesti.

Podatki, ki jih obdelujejo piškotki, so namenjeni navedenim namenom, da bi zavarovali naše legitimne interese in tretje osebe v skladu s prvim stavkom 1 člena 6 lit. GDPR, če je potrebno.

Večina brskalnikov samodejno sprejema piškotke. Vendar lahko svoj brskalnik konfigurirate tako, da v računalniku ni shranjenih nobenih piškotkov ali se preden ustvarijo nov piškotek, vedno prikaže namig. Vendar pa lahko onemogočanje piškotkov v celoti pomeni, da ne morete uporabiti vseh funkcij našega spletnega mesta.

6. Povezave s spletnimi mesti tretjih oseb

Povezave, objavljene na naši spletni strani, so raziskane in zbrane z največjo skrbnostjo. Vendar nismo vplivali na trenutno in prihodnjo vsebino povezanih strani. Nismo odgovorni za vsebino povezanih strani in ne podpiramo vsebine teh strani. Za nezakonite, nepravilne ali nepopolne vsebine in za škodo, ki je nastala zaradi uporabe ali neuporabe podatkov, je izključno odgovoren ponudnik spletne strani, na katero je bil naveden sklic. Odgovornost tistih, ki opozarjajo na objavo samo po povezavi, je izključena.

7. Orodja za analizo in sledenje

Orodja za analizo in sledenje na naši spletni strani ne uporabljamo.

8. Socialni mediji

Na naši spletni strani se sklicujemo na podlagi prvega odstavka člena 1, prvi odstavek 6. člena. GDPR na socialne vtičnice socialnih omrežij (kot je Facebook…), da bi naše podjetje postalo bolj znano. Temeljni komercialni namen je treba obravnavati kot upravičen interes v smislu GDPR. Odgovornost za delovanje v skladu z varstvom podatkov morajo zagotoviti njihovi ponudniki. Vključevanje teh vtičnikov pri nas poteka v obliki tako imenovanega dvoklika, da lahko obiskovalce naše spletne strani varujejo na najboljši možen način.

a) Facebook

Na naši spletni strani se uporabljajo vtičniki za povezavo s Facebookom za prilagoditev njihove uporabe. Za to uporabljamo gumb "LIKE" ali "SHARE". To je ponudba Facebooka.

Če obiščete stran našega spletnega mesta, ki vsebuje tak vtičnik, vaš brskalnik vzpostavlja neposredno povezavo s strežniki Facebook. Vsebino vtičnika pošlje Facebook neposredno v vaš brskalnik in ga vključi v spletno mesto.

Z vključitvijo vtičnikov Facebook prejme podatke, do katerih je vaš brskalnik dostopal do ustrezne strani našega spletnega mesta, tudi če nimate Facebook računa ali se trenutno niste prijavili v Facebook. Te informacije (vključno z vašim naslovom IP) se od vašega brskalnika posredujejo neposredno na Facebook strežnik v ZDA in tam shranjeni.

Če ste prijavljeni na Facebook, lahko Facebook obisk naše spletne strani neposredno poveže na vaš Facebook račun. Če sodelujete z vtičniki, na primer s pritiskom na gumb "LIKE" ali "SHARE", se ustrezni podatki posredujejo neposredno na Facebook strežnik in so tam shranjeni. Informacije bodo objavljene tudi na Facebooku in bodo vidne vsem.

Facebook lahko uporablja te informacije za namene oglaševanja, tržnih raziskav in prilagojenih strani Facebooka. Če ne želite Facebooku dodeliti podatkov, zbranih prek naše spletne strani, se morate odjaviti iz Facebooka preden obiščete našo spletno stran.

Namen in obseg zbiranja podatkov, njihovo nadaljnjo obdelavo in uporabo s strani Facebooka in pravice ter načine za zaščito vaše zasebnosti, si oglejte politiko zasebnosti podatkov na Facebooku To si lahko ogledate na naslednji povezavi: https: // www.facebook.com/about/privacy/

Facebook naslovi s katerimi je povezana naša spletna stran so:

Ziaja Slovenija www.facebook.com/ziajaslovenija/

Equilibra Slovenija www.facebook.com/EquilibraSlovenija/

Parfumes Ulric de Varens Slovenija www.facebook.com/parfumes.ulric.de.varens/

 

8. Pravice

Imate pravico:

• v skladu s 15. členom GDRP zahtevati informacije o vaših osebnih podatkih, ki jih obdelujemo. Zlasti informacije o namenu obdelave, kategorije osebnih podatkov, kategorije prejemnikov, ki so jim bili razkriti vaši podatki ali načrtovani čas skladiščenja, pravica do popravka, brisanja, pravica do pritožbe, vir vaših podatkov, če niso bili zbrani pri nas.

• v skladu s 16. členom GDPR nemudoma zahtevati popravek nepravilnih ali dopolnitev osebnih podatkov, ki jih hranimo

• V skladu s čl. 17 členom GDPR brisanje vaših shranjenih osebnih podatkov, razen če gre za izpolnitev pravnih obveznost zaradi javnega interesa;

• v skladu s členom 20 GDPR lahko brezplačno zahtevate vaše osebne podatke, ki ste nam posredovali.

• v skladu s tretjim odstavkom 7. člena GDPR, lahko kadar koli kadarkoli prekličete vaše soglasje. Zato ne moremo več nadaljevati obdelave podatkov na podlagi tega soglasja za prihodnost in

• se pritožiti nadzornemu organu v skladu s členom 77 GDPR.

10. Pravica do ugovora

Če vaši osebni podatki pripravljeni na zakonitih interesih v skladu s prvim stavkom člena 6 (1) GDPR, imate pravico, da v skladu s čl. 21 insert GDPR vložite ugovor zoper uporabo vaših osebnih podatkov, kolikor za to obstajajo razlogi, ki izhajajo iz specifičnega položaja .

Kadarkoli lahko izkoristite svojo pravico do preklica ali ugovora, se odjavite po elektronski pošti, faksu, pismu ali telefonu. Naši kontaktni podatki so navedeni na spletni strani.

11. Posodabljanje in spreminjanje tega pravilnika o zasebnosti

Ta pravilnik o zasebnosti je trenutno veljaven in velja od maja 2018.

Zaradi nadaljnjega razvoja naše spletne strani in naših ponudb ali zaradi spremenjenih zakonskih zahtev bo morda treba spremeniti to politiko zasebnosti.

bottom of page